Публикация

Хирургична анатомия на простатната жлеза и значението и за оптимизиране на функционалния и онкологичен резултат при радикална простатектомия

Хирургична анатомия на простатната жлеза и значението и за оптимизиране на функционалния и онкологичен резултат при радикална простатектомия

Целта на настоящето проучване е да анализираме анатомичните варианти на простата и видовете разрастване, позовавайки се на материал от нашата практика и опит с робот-асистирана радикална простатектомия (РАРП), както и да демонстрираме хирургичната техника при отделните случаи.

 

Резултати

При сравняване образите от ЯМР и интраоперативната находка установихме пълно съвпадение по отношение на формата и типа разрастване на простатата

При сравняване клиничното и хистопатологично стадиране намерихме съвпадение в диагнозата при 67%

 

Пълната презентация може да видите в прикачения файл

Прикачени файлове

Хирургична анатомия на простатната...

Коментари