Публикация

ВМА представи България на престижен международен форум

ВМА представи България на престижен международен форум

Проф. Ивона Даскалова – началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната във ВМА и председател на Българска диабетна асоциация, взе участие в 78-ия конгрес на Американската диабетна асоциация, който се проведе в Орландо, Флорида.

 

Това е поредният научен форум, в който проф. Даскалова участва с цел обмен на последните достижения в лечението на социално значимото заболяване.

По време на престижния форум бяха изнесени две научни разработки от ВМА

свързани с ранна диагностика на метаболитните нарушения и подобряване на гликемичния контрол при пациенти с тип 1 захарен диабет, използвайки модерни средства за проследяване на гликемичния контрол.

 

Екипът, работил по тези въпроси, включва проф. И. Даскалова, д-р Ц. Тотомирова, чл. кор. проф. Н. Петров, д-р М. Арнаудова.

 

За нас е чест, че това бяха единствените български работи, одобрени и приети за представяне на световния конгрес на Американската диабетна асоциация - мероприятие с над 18 000 участници от цял свят, коментира проф. Даскалова.
 

Коментари