Публикация

ВМА отбеляза 105 години от създаването на първия у нас военен санаториум

ВМА отбеляза 105 години от създаването на първия у нас военен санаториум

Болницата за продължително лечение и рехабилитация – Банкя към ВМА отбеляза

105 години от създаването на първия в България военен санаториум

Празничното честване уважиха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, съветникът на министъра на отбраната Христо Томов, началниците на НСО, Военна полиция, началници на дирекции в Министерството на отбраната, представители на военнопатриотични организации, кметът на Район Банкя Столична Община Рангел Марков и други официални лица.

 

Създаден като войнишки санаториум без лекарски надзор и квалифицирано обслужване, претърпял различни промени в годините, преименуван неколкократно и съществувал неколкократно под различни форми, днес

военният санаториум е сред водещите лечебно-профилактични институции в България

и уникално място в здравната система на армията, имайки предвид направленията, които покрива.

 

Началникът на ВМА бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски благодари на целия личен състав на БПЛР-Банкя за ежедневните усилия и грижи, които полагат за пациентите.

Ще бъдем достойни наследници на създателите на първия военен санаториум и с усилията на всички нас ще повишаваме още повече нивото на лечение и осигуряване на болните,

заяви от своя страна управителят на БПЛР-Банкя д-р Георги Давидов.

Служители на болницата бяха наградени

от името на министъра на отбраната и на началника на ВМА за дългогодишна дейност в областта на военномедицинското дело, за високи постижения в службата и за заслуги към отбраната, за продължителна служба в структурите на подчинение на министъра на отбраната, както и за цялостна дейност, допринесла за популяризиране дейността и издигане престижа на здравните органи в Mинистерството  на отбраната.

Коментари