Публикация

„Зеленият двор на Варна“ стартира през октомври с научнопрактическа конференция

„Зеленият двор на Варна“ стартира през октомври с научнопрактическа конференция

Научнопрактическа конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ ще се проведе във Варна на 7 октомври тази година.

 

Лектори на научнопрактическата конференция, организирана от Катедра „Хигиена и епидемиология“ към Факултета по обществено здравеопазване (ФОЗ) на МУ-Варна с подкрепата на Френски институт в България, ще са трима водещи специалисти от Франция и България в педиатричното, психоаналитичното и педагогическо знание за детето. Това са детският психиатър и психоаналитик Мириам Сежер, психоаналитикът Мари Кристин Лазник, консултираща ранен аутизъм и доц. д.п.н. Моника Богданова - психоаналитик, преподавател във Факултета по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” и основател на първия „Зелен двор“ у нас. Всички те са последователи на Франсоаз Долто – педиатър, психоаналитик и пионер в детската анализа.

 

Събитието е насочено както към широк кръг от специалисти – лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози, така и към студенти, родители и всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси.

 

Научнопрактическата конференция на 7 октомври 2018 година е първата инициатива от проект за създаване на нова и устойчива структура в морската ни столица, а именно Център за ранна социализация и превенция на деца 0-3 години - „Зеленият двор на Варна“. В него ще се адаптират, прилагат и развиват идеите на Франсоаз Долто и на утвърдения вече български опит в основания през 2015 година и функциониращ такъв център в София.

 

Франсоаз Долто създава „Зелената къща“ („Зеленият двор“) за първи път в Париж като място за прием, игра, почивка на най-малките и по този начин „пространство за социализация и плавен преход към самостоятелност, към детската градина или рехабилитацията“. Тя вижда центровете като пространство между семейството, дома и социума – там, където детето е с другите деца и възрастни. Така на тяхна територия се осъществяват срещи и общуване на различни нива (родители – деца – специалисти), ранна социализация и превенция чрез разговори и изслушване, модел за бъдещото общество на търпимостта и толерантността. Днес във Франция съществуват повече от 800 зелени / отворени къщи, финансирани от общинските власти като места за прием на деца и родители. Идеята на Франсоаз Долто е приета, развита и адаптирана в много държави.
 
Франсоаз Долто (1908-1988) - педиатър, психиатър, последователка на Фройд, съратничка на Жак Лакан. Тя е една от емблематичните фигури на френската и световната психоаналитична наука. Основател е на Парижкото психоаналитично общество. Нейните трудове започват с революционната ѝ дипломна работа „Психоанализа и педиатрия“ и са признати за класически, с несъмнено оригинален и доказан принос към познанието за дълбинното у човека и детето. С необикновена клинична дарба, тя се вслушва и разшифрова по специален начин думите и делата на детето. През целия си професионален и творчески път се води от идеята за профилактиката и етиката, за „осъществяването на конкретен напредък в полза на развитието на децата – бъдещите възрастни и бъдещите членове на обществото“, винаги защитава „каузата на децата“ в търсене на собствената им идентичност. Тя е позната в България с книгите си „Когато ce появи детето“, „Каузата на децата“, „Основни етапи на детството“, „Тийнейджърите“, „Женската сексуалност“, „Всичко е език“, „Несъзнаваният образ на тялото“ и др.
 

Очаквайте скоро програмата на събитието.

 

 

Коментари