Публикация

Промяна в терапията на пациенти, лекувани с „Ламиктал”


Фармацевтичната компания „ГлаксоСмитКлайн” спира производството на лекарствените продукти Lamictal tablets 25 mg х 30 (с код НЗОК NF442), Lamictal tablets 50 mg х 30 (с код НЗОК NF446) и Lamictal tablets 100 mg х 30 (с код НЗОК NF450), които са включени в Позитивен лекарствен списък.

Националната здравноосигурителна каса уточнява, че тези медикаменти ще бъдат заменени с опаковки по 28 таблетки, които също са включени в лекарствен списък, с:
-Lamictal tablets 25 mg х 28 (с код НЗОК NF589);
-Lamictal tablets 50 mg х 28 (с код НЗОК NF588);
-Lamictal tablets 100 mg х 28 (с код НЗОК NF587).

Д-р Нели Нешева, директор на НЗОК, е изпратила указания до районните здравни каси с молба за настъпилата промяна да бъдат уведомени изпълнителите на медицинска помощ и аптеките, сключили договор с РЗОК.

За започване на нов терапевтичен курс при пациенти, нелекувани до момента с Lamictal, или при необходимост от промяна в схемата или дозовия режим, болните трябва да подготвят стандартния набор документи, като протоколите им ще бъдат изписвани за опаковки по 28 таблетки.

Действащите протоколи за опаковки по 30 таблетки ще бъдат изпълнявани до изчерпване на наличните количества в аптечната мрежа.

В случай на изчерпване на наличностите от опаковките по 30 таблетки, пациентите, които притежават валидни протоколи за лекарствените продукти Lamictal 25 mg, 50 mg и 100 mg х 30, е необходимо да се обърнат към личния си лекар или лекуващия ги невролог за презаверяване на протокола за опаковки по 28 таблетки за остатъчния срок до завършване на започнатия терапевтичен курс.

Ако смяната се извърши от невролог, не следва да се изискват направления от личния лекар, допълва НЗОК.

___________

*„Ламиктал” се прилага при епилепсия и биполарно разстройство.

" }-->

Коментари