Публикация

ИАЛ подписа споразумение за сътрудничество с Държавния институт за лекарства на Русия

ИАЛ подписа споразумение за сътрудничество с Държавния институт за лекарства на Русия

Проф. Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, и Владислав Шестаков - директор на Държавния институт за лекарствени средства и добри практики към Министерството на промишлеността и търговията на Руската Федерация, подписаха споразумение за сътрудничество. 

Целта е засилване на взаимното доверие, подобряване на безопасността и уеднаквяване качеството на инспекциите

както и създаване на работна среда за необходимия обмен на информация и опит между инспекторите предвид нарастващото равнище на глобализация в производството на лекарства и активни вещества.

 

В изпълнение на споразумението ще се създаде рамка за сътрудничество за провеждане на инспекции за установяване на съответствие с добрите производствени практики, което обхваща професионален обмен и навременно уведомяване за предстоящи инспекции и критични несъответствия. 

 

Беше обсъдено двустранно

участие на наблюдатели във фармацевтичните инспекции

на териториите на двете държави, организирането на образователни инспекции и разработването на съвместни образователни програми, проекти за допълнително обучение и усъвършенстване на уменията на инспекторите.

 

Двустранното споразумение предвижда и обмен на информация и създаване на стратегии за борба с фалшифицираните лекарства.

Коментари