Публикация

Специално оборудвана стая за майките и бебетата в болница „Пловдив”


В многопрофилната болница за активно лечение  „Пловдив” днес ще бъде открита стая, предназначена за престой на младите майки и техните бебета след раждането.

В специално оборудваното помещение родилките ще могат да кърмят децата си и да прекарват известно време насаме, поясни заместник-директорът на болницата д-р Гинка Стоянова.

Стаята ще се използва и от социалните работници на Националния център по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, които ще консултират майки в риск и ще ги убеждават да не оставят децата си. 

 

" }-->

Коментари