Публикация

Изцяло лапароскопски беше отстранен тумор на панкреаса в „Токуда“

Изцяло лапароскопски беше отстранен тумор на панкреаса в „Токуда“

Пациентка с доброкачествен тумор на опашката на панкреаса беше оперирана изцяло лапароскопски в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия на болница „Токуда“. По време на операцията бяха отстранени лявата част на панкреаса и далакът. Образуванието е предизвикало тромбозиране на вената на далака, което от своя страна е причинило неколкократни кръвоизливи в горната част на гастроинтестиналната система.

В Аджибадем Сити клиник болница Токуда този вид операции се въвеждат като рутинна практика

Те са изключително специфични и могат да бъдат извършвани при селектирани пациенти в ограничен брой центрове у нас.

 

Лапароскопската хирургия на задстомашната жлеза се практикува само в центрове, където е много добре развита чернодробната и панкреатична хирургия и лапароскопските хирурзи имат достатъчно натрупан опит

обясни началникът на сектор „Минимално инвазивна и лапароскопска хирургия“ д-р Веселин Маринов.

 

Пациентката е изписана на четвъртия ден след операцията без усложнения. Възстановителният период е изключително кратък с много малко следоперативни болки.

 

Подходът е подходящ и за селектирани пациенти със злокачествено заболяване на панкреаса, когато няма локално авансиране на процеса и далечни метастази

Пациентите могат да се възползват от всички предимства на минималноинвазивния подход – ниски нива на кръвозагуба, минимален травматизъм, ограничаване на негативния ефект върху имунната система, в сравнение с големите отворени интервенции.

 

Лапароскопският подход при хирургията на панкреатични заболявания изисква прецизна селекция на подходящите пациенти.

 

Сред заболяванията, които се лекуват успешно чрез този тип операции, са:

 

  • невроендокринни тумори;
  • доброкачествени тумори;
  • някои случаи на изолиран панкреатит;
  • карцином на панкреаса в ранен стадий.

 

Трябва да се има предвид, че всеки клиничен случай е строго индивидуален и възможността за извършването на операцията по този начин зависи от преценката на хирурга.

Коментари