Публикация

Безплатни прегледи във ВМА за лаймска болест и инфекции, предавани от кърлежи

Безплатни прегледи във ВМА за лаймска болест и инфекции, предавани от кърлежи

Специалисти от Катедрата по инфекциозни болести при ВМA организират безплатни консултации и прегледи за лаймска болест и други инфекции, предавани при ухапване от кърлеж.

Прегледите ще се проведат в периода 6-7 август

от 09:00 до 14:00 часа в кабинет № 108 на Катедра по инфекциозни болести на лечебното заведение.

 

За целта е необходимо да бъде направено предварително записване на тел.: 02/92 25 989; 02/ 92 26 125 – от 08:00-14:00 часа.

Не се изисква направление от личния лекар

Кърлежово-преносимите заболявания се причиняват от инфекциозни агенти, предавани чрез ухапване от различни видове кърлежи. До този момент са известни 16 заболявания, причинени от кърлежи.

Лаймската болест е най-широко разпространената инфекция, предавана чрез ухапване от кърлеж

Най-честата клинична проява е кожен обрив, на мястото на ухапването (който може и да липсва при неправилно изваждане на кърлежа или неправилно поведение след това). Възможно засягане на сърцето, ставите, периферната и централна нервна система.

Друга широко разпространена инфекция в България при ухапване от кърлеж е Марсилската треска

Тя се характеризира с повишена температура, дифузен обрив, засягане на ставите и общо неразположение. Навременната терапия предотвратява бъдещи усложнения и смъртност.

 

По-редки за страната инфекции, предавани при ухапване от кърлежи, са Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Туларемия, Ку-треска, Човешка гранулоцитна анаплазмоза и Бабезиоза.

Коментари