Публикация

УМБАЛ „Св. Екатерина” с нов метод за лечение на сърдечни аритмии

УМБАЛ „Св. Екатерина” с нов метод за лечение на сърдечни аритмии

В Университетска болница „Св. Екатерина” в София стартира проект, свързан с електрофизиологично лечение на пациенти със сърдечни аритмии.

Лечението се прилага при пациенти с оплаквания от сърцебиене и животозастрашаващи аритмии

като се използват най-съвременните технологии за регистрация на аритмиите и иригационна радиофреквентна аблация.

Специален гост беше д-р Маркус Амер

завеждащ сектор „Електрофизиология“ към Университетска болница Kliniken Wels, гр. Виена, който заедно с доц. Светослав Йовев, завеждащ сектор „Кардиостимулация и електрофизиология” към УМБАЛ „Света Екатерина”, извършиха успешна аблация на пациенти със сърдечни аритмии. 

Д-р Светослав Йовев
         доц. Светослав Йовев

 

 

Съвместната дейност на УМБАЛ „Св. Екатерина” с д-р Амер, един от водещите електрофизиолози в Австрия, сертифициран в най-елитни болници в Германия - „Heart center” Liepzig и университетската болница в Мюнстер, ще продължи и за в бъдеще.

По този начин ще се осигури по-голяма възможност за лечение на повече пациенти, страдащи от сърдечни аритмии

За повече информация и записване тел: 02/915 9777, 02/ 915 9724 - доц. д-р Светослав Йовев.

 

Коментари