Публикация

Дискусия „Демографската криза и стерилитетът”


На дискусия „Демографската криза и стерилитетът”, която се проведе в Габрово по инициатива на кандидат-кмета Ива Николова, бе лансирана идеята в града да се създаде специализиран информационен център. В него двойките с репродуктивни проблеми ще могат да получат информация по всички интересуващи ги въпроси.

Д-р Снежана Топалова от пловдивската АГ болница „Селена” пое ангажимент специалисти от ин витро центъра периодично да бъдат на разположение за консултации.

В дискусията участва и д-р Ваньо Шарков, член на парламентарната Комисия по здравеопазване, който подчерта, че винаги в един национален проблем могат да бъдат намерени добри местни решения.

Габрово е сред най-бързо обезлюдяващите се градове в страната, а демографският срив поставя с особена острота и проблема за стерилитета и липсата на достатъчно информация по него.

Коментари