Публикация

Клинично протичане на морбилната епидемия при пациенти на ВМА-София, през 2010 г.

Клинично протичане на морбилната епидемия при пациенти на ВМА-София, през 2010 г.

Dikov I, Plochev K, Ramshev K, Mihaylova R, Popov G, Baymakova M, Popal S, Stoyanova S, Dimitrova D, Voynova K, Stoynova D, Ikonomov D, Nanev T, Milkov M, Pashkunov V, Stefanov S. Clinical course of Measles outbreak 2010 in patients of MMA-Sofia. General Medicine 2010; 12(4): 9-12.

 

SJR (2010): 0.100

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

31 юли 2018

Прикачени файлове

pdf
Морбили в България

Коментари