Публикация

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШАНС

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШАНС

Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София

обявява прием на документи в периода 20 август - 10 септември 2018 г.

за държавна поръчка за специалностите:

 

1.     Обществено здраве и здравен мениджмънт
        степен бакалавър, редовна и задочна форма (писмен изпит); 

2.    Обществено здраве и здравен мениджмънт
        степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит - дискусия);

3.     Трудова медицина и работоспособност
        степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит - дискусия); 

4.     Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност
        степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит - дискусия).

 

  За повече информация:  http://foz.mu-sofia.bg/

  Гр. София, ул. Бяло море № 8, ИСУЛ, ет. 5

  тел. 02/ 9432 304 и 02/ 9432 292

Коментари