Публикация

20 младежи бяха приети за обучение по специалност „Военен лекар“

20 младежи бяха приети за обучение по специалност „Военен лекар“

10 момичета и 10 момчета, които показаха най-високи резултати на приемните изпити, бяха приети за обучение по специалност „Военен лекар“.

 

Програмата стартира през 2017 г.  след тристранно споразумение между Военномедицинска академия, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

По време на приема през тази година се забелязва тенденция за увеличаване на броя на кандидатите

както и увеличаване на бала на приетите

 

Престижът на професията е неоспорим, а българските военни лекари непрекъснато доказват, че военната медицина е не просто специалност, а отговорна кауза

Обучението ще бъде в редовна форма

и ще се провежда едновременно във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и Военномедицинската академия. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

 

Предимство на специалността е, че

обучаваните са освободени от заплащане на семестриални такси

тъй като Министерството на отбраната поема разходите за тяхното обучение. След успешно завършване курсантите придобиват ОКС „Магистър“ по гражданската специалност „Медицина“ и ОКС „Бакалавър“ по военната специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.

 

Като практически опит курсантите придобиват умения за управление на малък плавателен съд

водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия.

 

Освен практически занятия, курсантите ще имат възможността да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в страната. Възможностите за обмяна на опит с чуждестранни колеги са част от програмата за обучение.

Военните медици получават и гарантирана реализация след дипломирането си

Те подписват 10-годишен договор за работа с Министерството на отбраната.

 

снимки: ВМА

Коментари