Публикация

Нов образец на заявление за откриване на аптека

Нов образец на заявление за откриване на аптека

Уведомяваме ви, че е утвърден нов образец на заявление за откриване на аптека.

 

Tой е публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в раздел „Административни услуги“.

 

Можете да видите образеца тук:

 

Коментари