Публикация

Свободни места за лекари-специализанти по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Свободни места за лекари-специализанти по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“

Във връзка с влизането в сила от 31.01.2015 г. на Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването на чл. 17, ал. 1 от същата наредба и предвид нуждите от лекари в Клиниката по кардиохирургия към

 

УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД – София, обявява следните

свободни длъжности за лекар-специализант в лечебното заведение - общо 3 млади лекари за специалност „Кардиохирургия“

Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Света Екатерина“ следва да представят в „Човешки ресурси“ на болницата:

 

• Заявление – свободен текст;

• Диплом за завършено висше медицинско образование;

• Автобиография – европейски формат.

 

Същите ще имат последваща възможност за академично развитие и заемане на асистентска длъжност към МУ-София.

 

След приключването на приема на документите

кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия

създадена със заповед на изпълнителния директор на болницата.

 

Първоначалното трудово възнаграждение се формира според горепосочената наредба и допълнително споразумение с работодателя, с възможности за промяна след първата година.

Коментари