Публикация

Преподаватели от МУ-Варна и от фармацевтичния университет в Украйна участваха в първото „Лятно училище по фармакогнозия“

Преподаватели от МУ-Варна и от фармацевтичния университет в Украйна участваха в първото „Лятно училище по фармакогнозия“

В периода 22- 31. 07. 2018 г. в МУ-Варна за пръв път се проведе инициативата „Summer school of Pharmacognosy" . Организатори са Катедрата по Фармацевтични технологии с ръководител доц. маг. фарм. Калоян Георгиев и УС Фармакогнозия към същата катедра с ръководител доц. маг. фарм. Илия Желев. В лятното училище учстваха както преподаватели от МУ-Варна, така и техни колеги от Национален Фармацевтичен университет – Харков, Украйна.

 

В хода на програмата бяха проведени различни лабораторни изследвания. Бяха обсъдени и разликите между методите за анализ на растителни субстанции в Украйна и България. Преподавателите от Украйна споделиха своя опит с представяне на резултати от собствени научни проучвания.


Във втората част от програмата бе застъпено и посещение на университетските ботанически градини в град Балчик и тази в екопарка на град Варна. Част от обиколката включваше и местностите около н. Калиакра и край река Камчия, където внимание бе обърнато на характерните за съответния терен и климатични условия лечебни растения, както и бе събран материал за бъдещи фитохимични изследвания.

На тържествена церемония във вторник 31.07. 2018 г. всички участници получиха своите сертификати.

Коментари