Публикация

Неинвазивно изследване на сърдечната дейност на плода

Неинвазивно изследване на сърдечната дейност на плода

Тестът без натоварване – Non Stress Test (NST) е неинвазивен метод в акушерството, чрез помощта на който се изследва сърдечната дейност на плода, без той да се подлага на допълнително натоварване.

 

Изследването дава ценна информация за състоянието на плода, майката и протичането на бременността, като се търси връзка между активността на плода и общото състояние на бременната.

 

Тестът е безвреден и неинвазивен. Прилага както през бременността, така и по време на раждане.

 

NST се извършва обикновено след 26-28-ма гестационна седмица. Продължителността на изследването е минимум 20 минути. На предната коремна стена на бременната се поставят два колана. Единият има датчик за регистриране сърдечната дейност на плода (поставен на мястото, отговарящо на гърба на плода), а другият отчита маточните контракции. Когато усети движение на плода, бременната трябва да натисне бутон. По този начин се отчитат детските движения върху записа. Датчиците са свързани с акушерския монитор. Записът се отпечатва на хартия в два канала – първият отразява сърдечната дейност на плода, а вторият – маточните контракции.

 

 

Коментари