Публикация

Как роботът „Да Винчи“ прави чудеса в хирургията (Видео)

Как роботът „Да Винчи“ прави чудеса в хирургията (Видео)

Роботизираната хирургия е иновативна техника, която се практикува повече от десет години в България. Тя позволява на оператора по-голяма прецизност. Роботизираната хирургия по принцип може да бъде използвана за всички заболявания в онкологията и по-специално в онкогинеколгията.

 

Удобството на инвазивната хирургия е много по-голямо, сравнено с лапароскопската миниинвазивна техника. Пациентът престоява в болницата само 24 часа и после може да прибере в къщи. Тя е неоценимо преимущество при жените с високо тегло и затлъстяване. Консервативната хирургия при тях би ги оставила в болницата за два-три месеца.

 

Повече по темата вижте във видеото.

Коментари

За съжаление, това не е точно така! На последната работна среща в Прага на европейското дружество по онкогинекология беше преставена печална статистика - при роботизирана хирургия с тазова и парааортална лимфна дисекция рецидивите са над 57%, а при конвенционалната - под 12%. Това ако не се промени, вероятно ще изключи за в бъдеще роботизираната хирургия от арсенала на онкогинекологията. От друга страна, роботизираната хирургия е неприлично скъпа, за да се работят бенингнени случаи с нея, а  реално погледнато освен удобството на оператора, няма никакви съществени предмства прд лапароскопската хирургия. Имам предвид  прдимства за пациента. Така `че, ако не се разбере причината за толкова много рецидиви, най-вроятно ще бъдем `свидтели както на възхода, така и на залеза на роботите в хрургията.