Публикация

Специалисти от ВМА с хирургичен атлас за „Съвременно лечение на болестта на Крон“

Специалисти от ВМА с хирургичен атлас за „Съвременно лечение на болестта на Крон“

Предстои издаването на второто и преработено издание на „Съвременно лечение на болестта на Крон“ на мултидисциплинарен екип ръководен от бриг. ген. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS в съавторство с проф. Кириен Кьосев, кап. Георги Попиванов и д-р Даниела Стоянова под рецензията на проф. Никола Владов и проф. Крум Кацаров.

 

Монографията разглежда за първи път в България хирургичното лечение на болестта на Крон в светлината на съвременните достижения на медицината.

 

Хирургичните техники при всяка локализация са разгледани подробно на достъпен език и онагледени с 55 авторски интраоперативни снимки и илюстрации под формата на хирургичен атлас.

 

Направен е съвременен, базиран на доказателствата, обзор на ефективността на различните хирургични интервенции и медикаментозното лечение, обобщен в 15 таблици.

 

Монографията акцентира, че съвременното хирургично лечение на болестта на Крон е част от мултидисциплинарния подход и трябва да се извършва в третични центрове с голям опит в лечението. Ключовите моменти в диагностиката и лечението са обобщени като практически съвети в отделна глава.

 

Трудът е представен на 164 страници в луксозно издание с твърди корици, а начинът на представяне на информацията го прави ценно ръководство за голям кръг от читатели – от студенти, специализанти, хирурзи и гастроентеролози.

Коментари