Публикация

Препоръчителни имунизации в имунизационния календар

Препоръчителни имунизации в имунизационния календар

Освен задължителните, съществуват и т.нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента срещу заплащане.

Прилагат се на

  • пътуващи в региони, в които съществува повишен риск от заразяване с определени ваксинопредотвратими инфекции; 
  • в региони, ендемични за дадените заболявания; на  лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания и повишен риск от заразяване, и др.                             
  • ваксина срещу варицела влиза в имунизационния календар

Препоръчителни са ваксини срещу 

  • хепатит А, хепатит Б-прихора, които не са ваксинирани;
  • грип;
  • коремен тиф;
  • бяс;
  • жълта треска,;
  • менингококови, пневмококови, ротавирусни, хемофилус тип Б инфекции, инфекции с човешки папиломен вируси др.

Как действат комбинираните ваксини върху имунната система

 

Коментари