Публикация

Младежи се състезават в оказване на първа помощ


Младежки аварийни екипи ще се състезават в оказване на първа долекарска помощ по време на национално състезание, организирано от Българския Червен кръст. Напредварата, чието откриване е утре в с. Лозен, ще премине под мотото „Светът е наш. Ти си на ход”.

Чрез специални ситуативни задания ще бъде оценена подготовката на състезателите по първа психологическа помощ, действията им при промишлени аварии и природни бедствия, техниките за транспорт на пострадалите, грижите за нуждаещите се в полеви условия, комуникационните средства.

Ще бъдат проверени и знанията на участниците за историята, принципите и структурата на Международното червенокръстко движение и на Българския Червен кръст. Главен съдия на състезанието е д-р Тенчо Тенев - главен санитарен инспектор.

Инициативата ще продължи до 6 юни, съобщава още БЧК.

Коментари