Публикация

Финансиране на лечение в чужбина - процедури и критерии

Финансиране на лечение в чужбина - процедури и критерии

Български граждани имат възможност да кандидатстват за финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина

въз основа на следните нормативни документи:

Закон за здравето
Възможност за финансиране на лечение в чужбина:

  • Лица под 18 г. -  към център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД);
  • Лица над 18 г. - към Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ).

Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Дава възможност за възстановяване на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС до позволения праг на финансиране за български граждани от всякакви възрасти.


Основни критерии за избор на процедура

Нормативните уредби предопределят различни възможности за финансиране на лечението съгласно конкретни критерии, ред, процедура и условия на финансирането.

Основни фактори при определяне на възможностите за финансиране на лечение в чужбина според конкретния случай са следните:

  • Вида на заболяването и лечение;
  • Възможността, лечението да се предостави в България.                                                      Важно за пациентите е да се информират, дали процедурата, по която биха могли да получат финансиране, изисква предварително разрешение за лечението в чужбина от здравния орган, отговорен за възстановяване на разходите, както и каква част от разходите по лечението ще бъдат финансирани.

Коментари