Публикация

Д-р Христо Дамянов: Интегративната онкология лекува цялостно, затова е успешна

Д-р Христо Дамянов: Интегративната онкология лекува цялостно, затова е успешна

Д-р Христо Дамянов е първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложение на Инсулин-потенцирана терапия (IPT). Резултатите от приложението на IPT при болни с напреднали туморни заболявания са предмет на 4 негови научни публикации. Ръководеният от д-р Дамянов център за Интегративна онкология разработва и активно прилага редица модерни достижения на Интегративната онкология като: IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози Вит. С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др. 

Д-р Дамянов, какво представлява интегративната онкология?

Интегративната онкология като концепция възниква още преди повече от 50г. на базата на това, че хроничните и онкологичните заболявания и по-точно лечението им бележи твърде малък напредък. Те се славят като трудно лечими и лечението е изключително симптоматично. Причините за възникването на хроничните и онкологичните заболявания остават на заден план. Медицината като цяло се интересува повече от симптомите, отколкото от причините. Практическото здравеопазване не се интересува от тях. Провежда се едно симптоматично лечение, което е далеч от задоволителното, далеч от достатъчното и за пациента, и за лекаря. Затова и напредъкът при тези заболявания е на практика незначителен, особено на фона на огромните разходи, направени за това лечение. Поради това множество лекари насочиха вниманието върху практическото приложение на съвременната наука по отношение на причинните фактори за възникването на тези хронични и онкологични заболявания. Така постепенно се избистри концепцията на интегративната онкология, една прогресивна концепция, чиято основна идея е не механично да взима най-доброто от конвенционалната и алтернативната медицина, а да се прилага терапия, подчинена на принципа, познат от времето на Хипократ. Този принцип се гради на вярването,  че трябва да лекуваме не болестта, а целия човек с всичките негови проблеми.

Т.е. прилага се един холистичен подход. Лекуваме целия организъм с всичко – с причинните фактори, с индивидуалните особености на всеки отделен организъм. И времето, и науката доказаха, че това е един правилен подход, който даде мощен тласък на това направление.

Този подход само в България ли се прилага?

В момента стотици клиники, занимаващи се с интегративна онкология работят по света. Да вземем като пример една Германия, в която има над 30 клиники, които работят с методите на интегративната медицина.

В нашата практика ние ползваме световния опит и всички научни достижения. Вече близо 12 години работим в областта и успяхме да подберем най-добрите методи, като ги съобразихме с наличните възможности. За съжаление в законов аспект сме много далече от световните практики.

Каква е причината държавните институции да се съпротивляват срещу вкарването в законова рамка на този подход?

Причините са няколко. Първата е, че конвенционалните методи са три – операция, лъчелечение и химиотерапия. Те са наложени от две институции – държавата и фармацията. Класическите методи включват тези три метода. Тяхната единствена цел е да премахнат тумора. Туморът обаче е симптом на едно хронично заболяване, като зад този симптом стоят множество причини, голяма част от които науката е доказала. Например - с конвенционалните методи можем най-успешно да отстраним тумора в началните стадии на онкологичното заболяване, когато няма метастази. И така, отстранявайки тумора, не отстраняваме причините за неговото възникване. При тези конвенционални методи липсва цялостният подход и допълващото лечение и това е причината при „излекуван“ тумор след време заболяването да се върне с пълна сила и да прогресира. По данни от проучване в САЩ и Австралия конвенционалната химиотерапия допринася за петгодишната преживяемост  на онкоболните в САЩ – 2,1% и в Австралия – 2,3%.

В същото време други научни публикации сочат, че в рамките на 30 дни от лечението с химиотерапия се регистрира 7,8% смъртност. Това е пример за токсичността на този тип лечение.

За съжаление туморните клетки не са еднородни, те са хетерогенни популации. Една клетка е в една биологична ситуация, друга е втора, трета и с новите молекули, достижение в онкологията за което много се говори напоследък,  уцелваме 100 хиляди клетки, но още толкова остават неуцелени. Отново залагаме на атакуване на туморната клетка, а причинните фактори остават неатакувани.  Докато нашето лечение е комплексно. Въздействаме на физикално, на психо-емоционално и на духовно ниво. Запознати сме със сериозни научни постижения, които доказват, че туморният процес не е една генетична малформация. В резултат на една генетична малформация не се заражда активно развиващ се туморен процес. Множество фактори участват в този процес на патогенеза или във възникването и разпространението на туморния процес. И тези фактори обуславят многообразието на лечебните методи, които трябва да се използват. Затова ние използваме научно доказани практики и множество лечебни методи по индивидуална програма. Лечението е персонализирано . Имаме индивидуален подход към всеки пациент. Той е изключително важен и заложен в нашата концепция.

Отговорът на вашия въпрос - „Каква е причината държавните институции да се съпротивляват срещу регулацията на това лечение“ е много печален – ниска квалификация на здравната администрация, липса на интерес от резултатите от лечението, но за сметка на това, мощни интереси да бъдат разработвани и продавани скъпи медикаменти.

На какво се базира персонализираното лечение?

Ние използваме два основни теста, за да можем да съставим правилната програма за лечението на болния. Единият тест се нарича автономен мускулен тест. Това е тест, взаимстван от кинезиологията и създаден през 60-те години от виден американски лекар. Той практически дава възможност с една достоверност над 80 процента да подберем за всеки пациент и отделен случай методи и лекарства за лечение. Другият тест изследва химиочуствителността към различни препарати противотуморни на база на циркулиращи туморни клетки в кръвта. След това се прави генетичен анализ, който показва туморът към кои имуностимуланти и хранителни добавки е чувствителен. Този тест е доста информативен – около 80 процента. Този тест за съжаление се прави само в две лаборатории в Европа – едната е в Германия, другата в Гърция. На базата на тези два теста ние правим индивидуална програма за лечение, а не едно лечение за всички болни, както е в стандартната онкология. Нашата програма включва две програми – програма за домашно лечение по съставена от нас програма и клинични процедури. Част от клиничните процедури включват терапии, които не са в инструментариума на конвенционалната медицина като: озонотерапия, биорезонансна терапия, биомагнитна терапия с магнитни двойки, инсулин потенцирана терапия. Тези методи са основен инструментариум в десетки клиники по света, занимаващи се с интегративна медицина.

Коментари

Запозната съм с принципите на итегративната медицина–донякъде-и знам за  пациенти смного добро повлияване на основния онкопроблем,както и минимални субективни оплаквания от този вид медицинска помощ.Успех!
Д-рЕвгения Божикова