Публикация

Добре е, когато знаеш кой си

Добре е, когато знаеш кой си

В кабинета на психиатъра:

Вратата се отваря и на четири крака пропълзява някакъв човек, който здраво стиска шнур между зъбите си. 

Психиатърът го поглежда, усмихва се внимателно и без да става от мястото си, с мил тон започва разговор:
- Я да видим кой днес е дошъл при нас? Кученце, конче или може би малко козле, какво си ти? 
- Нищо от гореизброените, докторе, аз съм системният администратор, прекарвам ти мрежа.

Коментари