Публикация

Д-р Дечо Дечев: Пациентите трябва да получават максимално лесно лекарства за напълно платена терапия

Д-р Дечо Дечев: Пациентите трябва да получават максимално лесно лекарства за напълно платена терапия

Релевантност между обема на здравните вноски и дейностите, заложени в основния здравен пакет е абсолютно необходима, казва в интервю за в. Капитал, новият шеф на НЗОК д-р Дечо Дечев. Според него съотношението средства, постъпващи като здравни вноски и качество на здравното обслужване е много добро. За сравнение посочва някои развити западноевропейски страни, в които достъпът до специалисти е ограничен, а времето, в което се чака за преглед е в пъти по-голямо, отколкото в България.

Той подчертава, че е от основно значение потребителите с равни нужди да бъдат поставяни в равни условия. Т.е. макар основният принцип, на който е изградена българската здравна система да е солидарен, да има яснота за нуждите от медицинска помощ и предоставяната медицинска грижа. Което ще рече пациентите с еднаква диагноза да получават еднаква медицинска помощ.  В момента касата диференцира пациентите - за едни с дадено заболяване плаща една сума, за други със същото заболяване - в пъти по-висока. 

Сумата, която отделя Здравната каса за дадено заболяване трябва да е еднаква за всички пациенти 

с това заболяване, категоричен е д-р Дечев. И тя трябва да е достъпна за всеки един пациент, който плаща здравните си вноски и който, ако желае да ползва терапия, различна от заплащаната по каса, да може да направи своя избор и съответно - да доплати. Като доплащането да се осъществява на база ясно дефинирани и прозрачни критерии.

 

Управителят на НЗОК обясни, че вариантите за доплащане са два - или във вид на допълнително осигуряване, или на доброволно надплащане. В първия вариант плащането би било за нещо, което предварително не е определено, а е представено по-общо, като по-добро обслужване в лечебните заведения, медицински изделия и консумативи или допълнителни дейности, непокрити от задължителното осигуряване.  

Необходима е пълна прозрачност

при събиране на средствата, ценообразуването и изразходването им. Същото важи и за труда на лекаря, който към момента е неправилно остойностяван, за клиничните пътеки, чиято цена е далеч от реалностите.

 

Според д-р Дечо Дечев работещ модел на здравната система е напълно възможен и без да бъде увеличавана вноската за здраве и без да бъдат намалявани целевите приходи за извършваните медицински дейности. 

 

Проблемите са очевидни, смята управителят на здравната каса, особено що се касае до отделните специалности. Дефицитът на кадри е най-голям там, където приходите са били най-малко. Т.е. неадекватното разпределение води до отлив на медицински специалисти от специалността. За да бъде решен този проблем, трябва да бъдат приложени обективни критерии.

 Да речем, ако една операция от апендицит се оценява с коефициент единица, най-сложната операция в областта на коремната хирургия се оценява с коефициент 10 и ако апендицитът при нас се заплаща от касата 500 лв., другата дейност трябва да се оцени на 5000 лв. Да, пак ще има девиация, ако при нас един апендицит ще е 500 лв., а в ЕС да кажем 2000 - 3000 евро, но ще има съпоставимост на сложността на операцията и на квалификацията на един лекар по обективни критерии, а не както е в момента,"

 

привежда пример от практиката д-р Дечев, като обяснява, че реформите ще се случат с общи усилия, декларирайки намерението си НЗОК да работи в тясна колаборация с БЛС.

Целта е събираните средства да бъдат разходвани целенасочено и те да стигнат.

 

Промяна в политиката на здравната каса

е повече от наложителна, така че пациентите да получават максимално облекчено лекарствата, които се отпускат по протоколи за напълно платена терапия. Достъпът на лекарства да бъде улеснен максимално, като се скъси пътя до него и се минимизира субективния елемент при предписване на лекарства.

 

Лекарствата са сред най-разходоемките пера в здравната каса и към тях много тясно трябва да се приложат критериите за ефективност и ефикасност.

 

Лимитите в болничната дейност противоречат на пазарния механизъм,

по който работи здравеопазването, изтъкна д-р Дечо Дечев, напомняйки, че лимитите са изцяло във вреда и на пациентите, и на болниците. По този начин касата не пести, качеството на медицинските услуги се занижава и ефективността също. 

Това, за което касата е отговорна и ще настоявам изрично, е да се спазват принципите, заложени в нормативната уредба, "един изпълнител на медицинска помощ – един договор с касата." Могат да се правят изключения в региони, в които няма достатъчно специалисти, но за София, Пловдив и Варна не е нужно.

 

Пояснявайки, че финансиращият орган трябва да има и правомощия на контролиращ.

 

Източник: Интервю на д-р Дечо Дечев за "Капитал"

Коментари