Публикация

Отвориха офертите за новите линейки

Отвориха офертите за новите линейки

Днес в Министерството на здравеопазването публично, от специална комисия бяха отворени офертите за новите линейки. Седем са предложенията, постъпили в рамките на крайния срок за подаване  по обществената поръчка за доставка на 400 нови линейки с необходимото оборудване.

Линейките ще бъдат осигурени по проект за модернизация на Спешната медицинска помощ, финансиран със 163 милиона лева по програмата "Региони в растеж".

 

Предложения за доставка на стандартни линейки и такива за интензивни медицински грижи са постъпили от

"Автомотор Корпорация“ АД; „Омникар Ауто“ ООД; „Илина Кар Къмпани“ ЕООД; „София Франс Ауто“ АД; „Ауто Франс 3000“ ООД; „Ауто Италия“ ЕАД и „Мото-Пфое“ ЕООД.

Назначената комисия ще прегледа съдържанието на постъпилите оферти и ще направи оценка на техническите параметри, ще бъдат отворени и ценовите предложения на кандидатите в обществената поръчка.

Оферти за доставка на линейки с висока проходимост обаче не са постъпили.

Министерството на здравеопазване още в рамките на днешния ден ще проведе среща с представителите на автомобилния бизнес, за да разбере причините, които са ги възпрепятствали да кандидатстват по тези две позиции. Здравното ведомство ще пристъпи към подготовка на ново техническо задание за доставка на високопроходими линейки. Целта на министерството е новата обществена поръчка да бъде стартирана в най-кратки срокове.

Предвиденият бюджет на обществената поръчка

за всички обособени позиции е в размер на 48 671 650 лева без включен ДДС.

Поради обжалване на процедурата се получи забавяне на поръчката. Сред кандидатите, чиито оферти бяха отворени днес, липсваха фирмите, които обжалваха няколко пъти процедурата и на практика спряха изпълнението на проекта. Поръчката беше възобновена след окончателно определение на ВАС, което остави жалбите без уважение.
 
   
 

Коментари