Публикация

Медицинският елит на Европа се събира на IX международен конгрес в Босна и Херцеговина

Медицинският елит на Европа се събира на IX международен конгрес в Босна и Херцеговина

За девети пореден път Югоизточно-европейският медицински форум (ЮЕМФ) събира лекарския елит на Европа. Престижното международно събитие ще се проведе от 6 до 9 септември 2018г. в Здравно-турситиченски център Баня Вруцица, Тселич, Босна и Херцеговина.

Тази година форумът се фокусира в приоритетни за Европа теми като:

  • репродуктивното здраве;
  • сърдечно-съдовите заболявания;
  • онкология;
  • диабет;
  • детска хирургия; 
  • неврология;
  • психиатрия;
  • други масови незаразни болести и спешни състояния.

Предстоящият конгрес е сред най-големите медициснки събития в Европа и платформа, която събира на едно място европейския лекарски елит.

Сред гости ще бъдат представители на над 20 медицински асоциации от цяла Европа

Ще присъстват Д-р Йошитаке Йококура - президент на Световна медицинска асоциация, Д-р Бернард Майе - вице президент на Постоянния Комитет на Европейските лекари, представители на Министерство на здравеопазването, лекарски камери и съюзи, директори и мениджъри на здравни заведения, представители на академичната и научна общност и др. Българското участие във форума.

 

В годините форумите на ЮЕМФ се утвърдиха, като значими международни събития, на които се представя високата експертиза на медицинската гилдия, обсъждат се теми свързани със социално-значимите заболявания характерни за югоизточния регион на Европа, актуални въпроси в областта на здравеопазването, етика и морални принципи в лекарската професия.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ФОРУМА >>>


НАУЧНА ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА >>>

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРА >>>

Коментари