Публикация

Роботизирана хистеректомия

Роботизирана хистеректомия

Средно оперативно време – 126 (75-260) мин

 

2017 – 127 мин vs. 2018 – 126 мин

 

Няма статистически значима разлика в оперативното време на групите от по 10 поредни операции (p=0.996)

 

Не се наблюдават различия на ср. оперативно време между групите с и без предшестващи лапаротомии (р=0.719)

 

Сравнение по тип операция – различията са на границата на статистическата значимост (F=2.807, p=0.055)

 

Наблюдава се корелация между диагнозата и продължителността на оперативното време

 

Повече по темата вижте в прикачения файл под текста!

 

Роботизирана хистеректомия

Прикачени файлове

pdf

Коментари