Публикация

НЗОК и БЛС подписаха съвместно указание в полза на пациентите

НЗОК и БЛС подписаха съвместно указание в полза на пациентите

На 14. август 2018 г., в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя среща на оперативното ръководство на институцията с председателя на Управителния съвет на БЛС – д-р Иван Маджаров, на която бяха обсъдени възможностите да се осигури адекватно, качествено, достъпно и навременно обслужване на здравноосигурените в по-малките общини по един от приоритетите на националната здравна политика – „Майчино и детско здравеопазване“.

Двете страни подписаха съвместно Указание за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД за МД) за 2018 г. в частта „Болнична помощ“.

В Указанието се казва: 

„В случаите, при които лечебното заведение за болнична помощ (ЛЗ) е подало заявление за сключване на договор по НРД за МД за 2018 г. за КП №001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“, №003 „Оперативни процедури за задържане на бременност“, №004 „Преждевременно прекъсване на бременността“ (№004.1 и №004.2) и №005 „Раждане“, ЛЗ е изпълнявало досега тези КП по НРД 2017 г. и притежава ІІ ниво на компетентност, но не може да осигури трима лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение (АИЛ) на пълен работен ден, договор може да се сключи по посочените КП, ако ЛЗ представи договори със специалисти по АИЛ, а именно поне едни специалист на пълен работен ден, останалите специалисти на ½ работен ден.“

 

Лечебното заведение  следва да удостовери писмено пред районната здравноосигурителна каса, че с посочените от него специалисти и предоставените за тях графици гарантира непрекъснатост, своевременност и качество на оказаната медицинска помощ.        

Коментари

АБЕ НАПОСЛЕДЪК РЕАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПОКАЗВА ДЕФИЦИТ НА ТАКИВА КАДРИ В ГОЛЕМИТЕ БОЛНИЦИ ,ПРОПУСКИ ,КОИТО ПОНЯКОГА СА ФАТАЛНИ ,ПОРАДИ ГОЛЯМАТА НАТОВАРЕНОСТ НА ТЕЗИ СПЕЦИАЛИСТИ СЕГА ЗАПОЧВАМЕ ДА ПЛАЧЕМ ЗА ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ВТОРО НИВО СЯКАШ НЕ ЗНАЕМ ,ЧЕ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ БОЛНИТЕ СЕ ПРЕПРАЩАТ  НА ПО=ВИСОКО НИВО.КАК ЩЕ СЕ ОСИГУРИ НОРМАЛНО ПРИСЪСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ,КАТО ФИЗИЧЕСКИ ГИ НЯМА ИЛИ ОТНОВО ЩЕ СЕ РАБОТИ НА МАКС И ТО ЧРЕЗ ПРЕЛИТАЩИ ОТ ЕДНО МЯСТО НА ДРУГО?!ВМЕСТО ПОРАДИ ЛИПСА НА КАДРИ ДА СЕ ОКРУПНЯВАТ ЦЕНТРОВЕТЕ И ДА СЕ ИЗВЪРШВА СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНА ПАК СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ СЕЛСКИ ЗДРАВНИ СЛУЖБИ ,ЗА ДА ЗАДОВОЛИМ БОЛНИ ЖЕЛАНИЯ.