Публикация

Клиничен случай на остър панкреатит и остър вирусен хепатит А при 14 годишно момиче

Клиничен случай на остър панкреатит и остър вирусен хепатит А при 14 годишно момиче

Петров Андрей¹, Боев Иван¹, Ватев Николай²

МУ Пловдив, Катедра инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина¹,

ФОЗ, Епидемиология и медицина на бедствените ситуации²

 

   Резюме:

   Въведение: Острият панкреатит е нечесто усложнение при вурусни заболявания /вирусен хепатит А,  ЕБ вирусна инфекция/.

   Цел: Целта на настоящата презентация е клиничен случай на остър панкреатит при вирусен хепатит А у 14 годишно момиче.

   Материал и методи: Разгледан е случай на пациентка, лекувана в ОРИЛ на Инфекциозна клиника. Приложени са комплексен метод на епидемиологично проучване и клинично наблюдение. Мониторингът включва анализ на лабораторните показатели в пълен обем, инструментални изследвания / ехографии, КАТ/ и серологична диагностика.

   Резултати и обсъждане: Касае се за момиче на 14 години от с. Маноле, контактна на ВХА, която забалява 1 ден преди хоспитализацията с гадене, повръщане и силна коремна болка. Пожълтяла. Приета в отделението с остър хепатит А и започнато комплексно лечение. В хода на пролежаването болката в корема се засилва, приема принудително положение в леглото. Лабораторните изследвания показват 1-ва степен на хипербилирубинемия, висока трансаминазна активност – 2045Е/л. Амилаза в серума 848Е/л, липаза – 924Е/л. Ходът на заболяването е благоприятен.

   Извод: Въпреки нечестата си презентация, острият панкреатит е възможно усложнение на вирусния хепатит А, което изисква повишено внимание и дължимо лечение.

Прикачени файлове

Коментари