Публикация

От днес стартира кампанията за допълнителен прием във ФОЗ, МУ-София

От днес стартира кампанията за допълнителен прием във ФОЗ, МУ-София

Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София

обявява прием на документи в периода 20 август - 10 септември 2018 г.

за държавна поръчка за специалностите:


1. Обществено здраве и здравен мениджмънт степен бакалавър, редовна и задочна форма (писмен изпит);
2.Обществено здраве и здравен мениджмънт степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит - дискусия);
3.Трудова медицина и работоспособност степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит - дискусия);
4.Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност степен магистър, само за първа магистратура (устен изпит - дискусия).

 

 

За повече информация: http://foz.mu-sofia.bg/

Гр. София, ул. Бяло море № 8, ИСУЛ, ет. 5

тел. 02/ 9432 304 и 02/ 9432 292

Коментари