Публикация

ИАЛ кандидатства за членство в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции

ИАЛ кандидатства за членство в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции

Изпълнителната агенция по лекарствата подаде на 16 август заявление за стартиране на процедура за членство на Република България в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S).

Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) е споразумение за сътрудничество между регулаторните органи в областта на Добрата производствена практика (ДПП/GMP) на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба.

 

PIC/S има за цел хармонизиране на процедурите за инспекции в световен мащаб.

Схемата улеснява сътрудничеството и работата в мрежа между компетентните органи

регионалните и международните организации, като увеличава взаимното доверие и позволява ефективно използване на ресурсите за инспекция чрез споделяне на доклади за инспекция на ДПП.

 

Понастоящем членове на PIC/S са над 50 държави от цял свят - от Европа, Африка, Америка, Азия и Австралия.

Коментари