Публикация

Д-р Христо Дамянов: Инсулин потенцираната терапия запазва имунитета

Д-р Христо Дамянов: Инсулин потенцираната терапия запазва имунитета

Д-р Христо Дамянов е първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложение на Инсулин потенцирана терапия (IPT). Резултатите от приложението на IPT при болни с напреднали туморни заболявания са предмет на 4 негови научни публикации. Ръководеният от д-р Дамянов център за Интегративна онкология разработва и активно прилага редица модерни достижения на Интегративната онкология като: IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози Вит. С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др. 

 

Д-р Дамянов, какво представлява инсулин потенцираната терапия и по какво се различава от конвенционалната терапия, която Вие и колегите Ви прилагате при лечение на онкологични заболявания?

Инсулин потенцираната терапия е един от водещите методи в нашата практика. Той е уникален метод, създаден през 30-те години на миналия век от един мексикански военен лекар Донато Перес Гарсия. Този метод е алтернатива на стандартната химиотерапия, като единствената прилика между тях е използването на едни и същи лекарства. Разликата е, че тези лекарства се използват в десет пъти по-ниски дози. Т.е. те са щадящи за организма за разлика от традиционната химиотерапия. При този тип лечение се използва една биологична особеност на туморната клетка,  а именно, че основният енергетичен източник за развитие на туморната клетка това е глюкозата. Без глюкоза тя не може да съществува и да се развива. И за тази цел тя използва огромни количества от глюкозата, произведена от организма. Ученият, създал методиката използва тази особеност и инжектирайки инсулин той сваля нивото на кръвната захар в организма. Така подава сигнал към туморната клетка за настъпването на глюкозен глад. Туморната клетка си е изработила механизъм – по повърхността на туморната клетка има десет пъти повече инсулинови рецептори или т.нар. инсулинови молекули.Те служат да осигуряват притока на глюкоза в туморната клетка. При настъпването на глюкозен глад мембраната на туморната клетка се отваря и точно в този момент в нея се вкарва десет пъти по-ниски дози от химиотерапевтичния препарат. Това е истинската таргетна терапия. Защото по този начин се атакува всяка една туморна клетка, не само онези които имат определени генетични мутации.

 

Вкарвайки противотуморните клетки, резултатът на първо място терапевтичният резултат е : в над 80 процента от случаите спиране на туморния растеж. Говорим за напредналите тумори, защото нашите пациенти са предимно такива – напреднали стадии след неуспешно лъчелечение, химиотерапия. Резултатността на конвенционалната химиотерапия в напредналите стадии на онкологичните заболявания е в рамките на 30-40 процента. Говорим за ремисия, т.е. да се спре туморното развитие, докато инсулин потенцираната терапия е с резултатност 80 процента. И не става въпрос за пациенти за първа линия химиотерапия, а за хора с предшестващо неуспешно лечение с конвенционалните методи. Онкоболните пациенти рядко достигат до втора линия химиотерапия.

Колко дълго е ремисията?

При напредналите стадии на онкологичното заболявания продължителността на ремисията е в пряка връзка с метастатичния процес, т.е. с броя метастази. При ранните метастази пациентът може да получи ремисия дори няколко години. Когато са напреднали, говорим за месеци, т.е. ремисия с продължителност месеци, а не години.

Другото сравнение на двата метода е по отношение на токсичните ефекти за организма на болния. При инсулин потенцираната терапия токсичността е практически незабележима. Пациентите са в изключително добро качество на живот и имунитетът е запазен. Това е най-добрият начин за спиране на туморното развитие.

Свалянето на инсулина не е ли опасно за пациентите?

Това е аргумент, който ползват опонентите на тази терапия, но истината е , че в световната литература няма документиран нито един случай с летален изход при приложението на инсулин потенцираната терапия. Докато при стандартната химиотерапия смъртността е над 7 процента в рамките на 30 дни. Рисковете при инсулин потенцираната терапия са на практика минимални, както и страничните ефекти. Да не забравяме, че инсулинът се вкарва в организма под лекарски контрол. Важно е да подчертаем, че инсулинът не засилва туморния растеж, каквито твърдения могат да се срещнат .

Всички видове рак ли лекува?

Да, методиката може да се използва при всички видове злокачествени туморни заболявания. Защото всички клетки се хранят с глюкоза. Някои туморни локализации не достигат до нас, но вариациите са незначителни по отношение на резултатност.

Коментари