Публикация

Фондът за лечение на деца ще възлага обществени поръчки съвместно с МЗ

Фондът за лечение на деца ще възлага обществени поръчки съвместно с МЗ

Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) ще може да сключва обществени поръчки за медицински изделия, апарати и уреди за индивидуална употреба съвместно с Министерството на здравеопазването. Предложението за промяна в правилна на работата на фонда е публикувано за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ.

Причини за готвените промени

В мотивите на документа е записано, че има случаи на затруднения в дейността по осигуряване на необходимите изделия за лечение на децата. Промяната би трябвало да преодолее тези спънки.  

Чужди лекари да лекуват децата у нас

В проекта също така се предвижда възможността при подадено заявление за подпомагане лечението на дете в чужбина, ЦФЛД да прави преценка за възможността да организира и финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в България за осъществяване на необходимото лечение. С това ще се преодолеят затрудненията и неудобствата, породени от транспорта и пребиваването на детето и придружителя му в друга държава.

 

Същевременно ще се създадат условия за повишаване капацитета на здравната система в България за лечение на състояния при децата, за които няма към настоящия момент достатъчно познания и опит.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
Мотиви
pdf
Проект на правилник

Коментари