Публикация

БЛС: Касата спира плащанията над делегираните бюджети


Болниците са започнали да получават ултимативни писма от районните здравни каси, с които им се съобщава, че трябва да сключат нови анекси към индивидуалните си договори, информира Българският лекарски съюз.

Според тези писма анексите от февруари са незаконни, тъй като противоречат на Закона за бюджета на НЗОК и приетите от Надзорния съвет на институцията правила за определяне на стойностите на делегираните бюджети.

"Казано с прости думи, вариантът, при който на болниците се заплащаше, макар и със закъснение и след проверка на извършената дейност, се отхвърля и се връщаме към първоначалната идея за всяка болница да се превеждат толкова средства, колкото касата е решила по измислени от самата нея правила", посочва съсловната организация.

Според БЛС това ще доведе до масов отказ от заплащане за свършена дейност, който за различните болници ще има различен размер, но потърпевши ще бъдат всички.

"За пореден път вместо ясни и последователни реформи, целящи повишаване на ефективността на здравеопазването, сме свидетели на въртене в кръг, чиято цел не отива по-далеч от правенето на финансови икономии. При това преки потърпевши ще бъдат работещите в здравеопазването, а след това и всички пациенти", отбелязва лекарският съюз.

Според него подобни "обрати на 180 градуса" относно това кое е законно и кое не в рамките на няколко месеца "поставят въпроса за административния капацитет на иначе сериозни национални институции".

Какво точно ще съдържат предвижданите нови анекси, отменящи предходните, все още не е известно. БЛС допълва, че на болниците се съобщава единствено, че за деня на подписването ще бъдат уведомени допълнително.

В случай на отказ Националната здравноосигурителна каса заплашва с предявяване на съдебен иск, като допълва, че до решаване на спора "...ще прилага единствено договореното в индивидуалния договор, като заплаща само сумата по фактура, която не надвишава месечните стойности, утвърдени от директора на РЗОК, съгласно чл.4, ал.1, т.2 от Закона за бюджета на касата за 2010 г.".

Коментари