Публикация

Редките болести в онкология и хематология през погледа на пациента

 Редките болести в онкология и хематология през погледа на пациента

Редките болести са комплексни и мултидисциплинарни. Не е изключена болестна проява свързана с онкологична характеристика при повечето заболявания. Над 7 хиляди нозологични единици са представени от сравнително малък брой пациенти.

Част от заболяванията са с характерна онкологична проява:

Акромегалия, Аниридия, Туберозна склероза, Саркоидоза, ХМЛ.

Прикачени файлове

Коментари