Публикация

Ефикасната защита срещу грип предотвратява тежки усложнения

Ефикасната защита срещу грип предотвратява тежки усложнения

През последния грипен сезон (2017/2018 г.) у нас от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ ) са се разболели 23-ма на всеки 1000 човека, по данни на Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ. 80% от констатираните грипни случаи са причинени от грипни вируси тип В и основно от линия Yamagata, чиито антигени се съдържаха само в четиривалентната противогрипна ваксина през изминалия грипен сезон.

 

Грипът представлява значителна икономическа тежест за всяка държава, тъй като е причина за високи разходи за здраве, пропуснати дни на работа или в училище, общи социални смущения и загуба на продуктивност. Проучвания във Франция, Германия и САЩ показват, че общите годишни разходи по време на грипни епидемии варират между 1 и 6 милиона долара на 100 000 души, а непреките разходи поради грип при отсъствие от работа могат да бъдат 5 до 10 пъти по-големи отколкото преките.

Д-р Ангел Кунчев: Има 3 мита, които пречат на ваксинирането срещу грип у нас

Защо да се ваксинираме срещу грип - факти

  •      Грипът е едно от най-масовите инфекциозни заболявания при човека. Това е остро инфекциозно заболяване с голямо клинично, епидемиологично и социално-икономическо значение. Предизвиква се от грипните вируси тип А и В.
  •     Според данни на СЗО по време на ежегодните грипни епидемии заболяват между 10 и 15% от населението. Поради усложнения от грип, тежко се разболяват около 3-5 милиона души, а умират 250 000 – 500 000.90% от случаите на смърт от заболявания, свързани с грипа, са при хора над 65 годишна възраст.
  •  По данни на Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ през последния грипен сезон (2017/2018 г.) от грип и ОРЗ са се разболели 23-ма на всеки 1000 човека.
  •  През грипния сезон (2017/2018 г.) 80% от констатираните грипни случаи са причинени от грипни вируси тип В и основно от линия Yamagata, чийто антигени се съдържаха само в четиривалентната противогрипна ваксина.
  •  СЗО определя ваксинацията като най-ефикасната защита от грип и като най-значимия инструмент за намаляване влиянието на епидемиите.
  •  По препоръка на СЗО бе разработена четиривалентна ваксина срещу грип, която за разлика от тривалентната включва и двата вида грип тип В. Затова четиривалентните ваксини срещу грип значително подобряват защитата срещу циркулиращите грипни вируси, което повишава и общата ефективност на ваксинацията срещу грип.
  • Четиривалентните ваксини срещу грип са достъпни у нас от миналия грипен сезон, като съдържащите се в тях антигени напълно съвпаднаха с циркулиращите вируси у нас.
  • Световните проучвания показват, че постигането на достатъчно добро ваксинационно покритие при тази рискова група, може да:

-          намали респираторните заболявания с до 60%[1];

-          намали с 30 до 70% хоспитализациите поради пневмония и грип;

-          намали риска от сърдечносъдови случаи, като сърдечен арест, миокардит или инсулт с около 50-70% през зимния сезон.

  •  При възрастното население над 60 годишна възраст, рискът от усложнения, хоспитализации и степента на смъртност вследствие на заболяването е най-висока. Най-значима е заболяемостта сред тях, тъй като съпътстващите хронични състояния - рискови фактори за усложненията от грип, нарастват с възрастта. По време на грипна епидемия, нивото на засегнатите възрастни може да достигне до 50%.[2] Над 90% от смъртните случаи, свързани с грип, са при лица над 60 години и по-възрастни[3]. Увеличената заболяемост сред възрастните и неопровержимите доказателства за ефикасността на грипната ваксинация, са формирали световния консенсус за рутинна ваксинация на тази възрастова група[4].[1] CDC Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee in Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2009; 58(RR8)
[2]CDC. Influenza Antiviral Drug Resistance. Questions & Answers. Available at: http://www.cdc.gov/flu/about/qa/antiviralresistance.htm Accessed May 2010 [online].
[3]Thompson WW, Shay DK, Weintraub E et al. Influenza associated hospitalization in the United States, JAMA, 2004;292(11):1333-40.
[4]CDC. CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Recommends Universal Annual Influenza Vaccination. Press release, 24 February, 2010. Available at: http://www.cdc.gov/media/pressrel/2010/r100224.htm Accessed May 2010.
Коментари