Публикация

НСОПЛБ: Да се предвиди доплащането на разликата в таксата за пенсионери


По повод шестмесечното забавяне на изплащането на разликите в потребителските такси на пенсионерите, дължими на личните лекари и специалистите от извънболничната помощ, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари настоява за спазване разпоредбите на Закона за здравното осигуряване.

Сдружението е изпратило отворено писмо до финансовия министър Симеон Дянков, до здравния министър проф. Анна-Мария Борисова, до председателя на здравната комисия д-р Лъчезар Иванов и до директора на здравната каса д-р Нели Нешева. В него се посочва, че обсъжданата в момента актуализация на държавния бюджет, респективно на НЗОК, дава възможност да бъде коригиран фактът, че в противоречие на закона средствата за изплащане на разликите в потребителските такси не са предвидени в тези бюджети.

НСОПЛБ иска при актуализацията на бюджета да се предприемат мерки и да бъдат заделени необходимите средства.

Коментари