Публикация

Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г.

 

Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Стипендиантската програма цели да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви
модели за младежите от ромски произход.

 

Стипендиантите ще получат финансова подкрепа за период от една академична година с възможност за удължаване на този период, както и наставничество от ментор - професионалист в здравната сфера.


Краен срок за кандидатстване: 27 септември 2018 г., 18:00 ч.
Пълна информация за конкурса, включително за необходимите документи и начин на кандидатстване, можете да намерите на www.socialachievement.org

Коментари