Публикация

Пушенето е все още по-разпространено сред момичетата


Броят на учениците на 15-16-годишна възраст, които пушат, намалява. Докато през 2002 г. страдащите от вредния навик младежи са били 50 %, то през 2007 г. са пушили 40 %. В тази възрастова група момичетата пушат повече в сравнение с момчетата ( 44% срещу 36%).

Данните са от проучването „Глобална мрежа за наблюдение на тютюнопушенето” и бяха представени днес в Министерството на здравеопазването, където бяха връчени наградите на победителите в националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2”.

През 2008 г. процентът на запалилите първата си цигара момичета под 10 год. също е намалял на 16,3%, докато през 2002 г. е бил 14,2%. Склонни да пропушат през същата година са били са 36,4 на сто от момичетата, а през 2002 - 34,3 на сто.

Ученическият конкурс е организиран по инициатива на Министерството на здравеопазването в сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката и кампанията „HELP – за живот без тютюн” на Европейската комисия.

 

Коментари