Публикация

Полуистината в информационния пейзаж влияе негативно върху нормалната психика на хората

Полуистината в информационния пейзаж влияе негативно върху нормалната психика на хората

Подмяната на факти и ценности с полуистини в съвременния информационен пейзаж беше една от ключовите теми по време на 48-ия Европейски конгрес по когнитивно-поведенческа терапия. Тя беше представена от психиатъра от Медицински университет -  София проф. Георги Ончев в неговата лекция „Пост-истина и когниция: защо да ни пука?”

 

По думите на специалиста в съвременната информационна среда има

 

систематична подмяна на истината с полуистини,

 

които привидно са по-близо до нея отколкото лъжата и поради това са по-неразпознаваеми.

 

Виртуалните идентичности и пост-модерната среда с флуидност на границите и краен релативизъм допринасят допълнително за колективни когнитивни изкривявания или „схеми” и загуба на ориентири за онтологичната реалност. Последиците върху нормалната психика, психопатологията и психиатричното обслужване включват размиване на диагностичните граници, особено между психоза и не-психоза, патоморфоза на класическите клинични картини, поява на нови идентитетни нарушения, ръст на личностовата патология, своеобразна „мимикрия на психопатология” и хипердиагноза, каза проф. Ончев.

 

В неговата презентация бяха разгледани

 

предизвикателствата пред професионалния интегритет на съвременния психиатър

 

и бе направен опит за предвиждане на бъдещи клинични картини и методи на лечение.

 

Лекцията предизвика интензивна дискусия и бе наречена „вдъхновяваща” от проф. Мехмет Сунгур, бивш президент на Европейската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия и избран президент на Международната асоциация по когнитивно-поведенческа терапия.

Коментари