Публикация

Избират „Семеен лекар на годината“

Избират „Семеен лекар на годината“

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) ще връчи за 14-и път приза „Семеен лекар на годината”.

Това ще стане на официална церемония в Пловдив на 24 ноември

по време на Четвъртия юбилеен конгрес по обща медицина, информират от сдружението.

 

За поредна година

ще бъде отличен един от всички номинирани лекари, който отговаря на следните утвърдени критерии:

 • Да бъде практикуващ ОПЛ – титуляр на индивидуална практика или съучредител на групова практика;
 • Да има пациентска листа над 1200, в която са представени трите възрастови групи – до 18 години, от 18 до 65 г. и над 65 г., задължително здравноосигурени лица;
 • Да има специалност „Обща медицина“;
 • Да участва активно в организираните от НСОПЛБ мероприятия по Продължаващото медицинско обучение;
 • Да е уважаван от колегите си и общността;
 • Да няма наложени санкции от Комисията по професионална етика към НСОПЛБ или БЛС.

Допълнителните фактори, придаващи тежест на номинацията, са:

 • Номинираният да има свои публикации;
 • Да се занимава с научна работа;
 • Да има допълнителни квалификации и/или специалност;
 • Да работи по всички програми за ОПЛ – майчино здравеопазване, детско здравеопазване, диспансеризация на хронични заболявания, профилактика;
 • С какво предлаганият ОПЛ е по-добър от останалите в района.

Предложенията могат да бъдат правени от ръководството на регионалните сдружения на НСОПЛБ, както и от всеки индивидуален член на организацията.

 

Номинациите трябва да се изпратят до 16.11.2018 г. на електронния адрес на сдружението – nsoplb@gmail.com – придружени със снимка (по възможност), биографични данни и данни за съответствие на критериите.

 

Носителят на приза „Семеен лекар на годината” ще бъде избран с решение на УС на НСОПЛБ от предложените номинации.

Коментари