Публикация

Пациентите да подават сигнали, ако не са доволни от медицинските услуги

Пациентите да подават сигнали, ако не са доволни от медицинските услуги

В рамките на кампания за активното включване на здравноосигурените в контрола върху изразходването на нашите пари за здраве, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изпратила писма на 700 произволно избрани пациенти, съобщават на сайта на касата.
         
Писмата съдържат информация за оказана и заплатена дейност на изпълнителите на медицинска помощ, договорни партньори на касата, за ползваната медицинска и дентална помощ от всеки за периода 2017 г. – 2018 г., отразена в информационната система.

За да се подобри ефективността на контрола

върху изразходването на обществения ресурс, НЗОК очаква, ако пациентите установят разминаване в информацията, предоставена от касата и действително получената медицинска помощ, да се възползват от правото си, регламентирано в Закона за здравното осигуряване, да подават сигнали пред директора на съответната РЗОК/НЗОК, когато не са удовлетворени от

подаване на сигнали за некачествени медицински услуги

медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, като:

1. отчетена, но неизвършена медицинска дейност;
2. качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в националните рамкови договори;
3. отказан достъп до медицинска документация;
4. получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание;
5. поискани от изпълнител на медицинска или дентална помощ или от лечебно заведение суми, извън заплащаните от НЗОК за предоставени дейности.
 

Сигнали може да се подават 

  • по електронен път на grajdani@nhif.bg;
  • на телефони: 02 9659 157, 02 9656 822, 02 9659 254; 
  • до адреса на Националната здравноосигурителна каса: 1407 София, ул. „Кричим“ №1.

Всеки подаден сигнал ще бъде проверяван от контролните органи на НЗОК/РЗОК и ще бъдат предприети законово установените мерки.
 

От касата напомнят,

че за да може всеки здравноосигурен да влиза в личното си медицинско досие и сам да контролира реално получената медицинска дейност, трябва да си извади универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК.
      
От април 2013 г., когато започва да работи новата функционалност на персонализираната информационна система на НЗОК, до момента 100 878 здравноосигурени граждани са си извадили УКД.
Достъпът до досието е възможен и с Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция на приходите, както и с електронен подпис.
 

Коментари