Публикация

Деканът на ФОЗ, МУ-София, проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн е удостоен с Почетен знак на Столична Община

Деканът на ФОЗ, МУ-София, проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн е удостоен с Почетен знак на Столична Община

На 17 септември 2018 г. на деня на гр. София на специална празнична сесия на Столичния общински съвет в присъствието на кмета Йорданка Фандъкова председателят на съвета Елен Герджиков връчи званията "Почетен гражданин на София" и Почетен знак на Столична община. Изтъкнати деятели на културата, науката и образованието с принос към столицата бяха отличени с високите отличия.

 

На свое редовно заседание Столичният общински съвет единодушно взе решение за удостояването с Почетен знак на Столична община Деканът на Факултет по обществено здраве, МУ-София, проф.  д-р Цекомир Воденичаров, дмн с Почетен знак на Столична община. Мотивите за тази номинация са значимият приност на проф. Воденичаров като създател на първия Факултет по обществено здраве в страната в рамките на МУ-София. Във ФОЗ, МУ-София са преминали обучението си, повишили са квалификацията си и са придобили професионален ценз в специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” изпълнителни директори, управители и мениджъри на столичните общински лечебни заведения в болничната и извънболничната помощ. По инициатива на проф. Воденичаров София ще бъде европейска столица по обществено здраве 2020. С експертния си капацитет ФОЗ, МУ-София подпомага дейността на Столична община чрез изготвянето на становища, разработване на съвместни проекти и обучения. С активната подкрепа и съдействие от страна на проф. Воденичаров се осъществява Програма на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи по специалност „Медицинска сестра”, обучаващи се във ФОЗ, МУ-София.

Коментари