Публикация

Нови обезщетения за лекарска грешка ще засегнат медици и фармацевти

Нови обезщетения за лекарска грешка ще засегнат медици и фармацевти

Минималният и максималният размер на изплащаните застрахователни суми при лекарска грешка ще бъдат променени. Специална наредба на правителството се очаква да бъде приета днес, съобщава Darik News, и ще засегне над 31 хиляди лекари, 8500 зъболекари, 6100 фармацевти и над още 39 хиляди специалисти по здравни грижи. Документът ще определи минималните и максималните суми по риск - виновно изпълнение на задълженията. 

Въвеждането на диференцирани прагове цели намаляване на разходите

на лечебните заведения за застраховане в системата на здравеопазването. През последните десет години,само в 35 процента от 240 дела за лекарска грешка е отсъдена такава и са заплатени обезщетения. 

обезщетения за лекарска грешса

Какви ще са новите обезщетения за лекарска грешка

От 30  000 до 150 000 лв.  ще стане минималният праг, като сумата ще бъде определяна в зависимост от вида на лечебното заведение и специалността на лекаря.

Максималният праг на застраховката започва от 120 000 и достига 600 000 лева. 

 

Статистиката сочи, че най-рисковите специалности за съдебни дела, породени от съмнение за лекарска грешка са хирургията, акушерство и гинекология, ортопедия. Към момента най-често изплащаните обезщетения в такива дела са до 30 000 лева.

 

 

Коментари