Публикация

Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция

Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция

Baymakova M, Popov G, Andonova R, Pishmisheva M, Pepovich R, Zaekov N, Parousheva P, Pekova L, Plochev K, Tsachev I. Hepatitis B virus infection: general characteristics and prevention. General Medicine 2018; 20(3): 40-46.

 

SJR (2017): 0.101

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 септември 2018

Прикачени файлове

pdf
HBV Infection

Коментари