Публикация

Щадяща лъчетерапия цели точно злокачествения тумор

Щадяща лъчетерапия цели точно злокачествения тумор

Над 1280 са лекуваните болни с модерната и щадяща околните тъкани и важни органи апаратура за лъчетерапия на Комплексния онкологичен център в Пловдив. От началото на годината до края на юли техният брой е 710, тъй като е предпочитано за лечение от пациентите не само от Южна България, но и цялата страна. Разполага с мултимодален линеен ускорител и дава по-големи възможности за избор при различните тумори. Могат да бъдат обхванати всички локализации на онкологичните заболявания с необходимата прецизност, обяснява началникът на отделението по лъчелечение професор д-р Марианна Янева д.м.н. Голямото предимство на апарата е, че може да се реализира висока доза в тумора с максимална защита на околните здрави тъкани и критични органи. Лъчелечението се планира чрез модерен мултисрезов компютърен томограф. Софтуерът за виртуална симулация дава възможност да се очертаят контурите на органите и да се правят различи реконструкции, а моторизираните лазери спомагат за високата точност при позициониране на пациента.

Отделението има възможности за иновативни технологии - модулирано по интензитет лъчелечение – по-малък обем, по-висока доза с по-добра хомогенност, включително и ротационна модулирана по интензитет терапия, при която се намалява продължителността на сеанса. Системата за верификация на облъчването дава възможност за проверка на данните на всеки облъчван болен и архив на всяко проведено лечение.

 

Отделението, което функционира в пълен обем от средата на 2015 година, се намира в елегантна сграда, а за болните са осигурени комфорт и подходящи условия. Снабдено e с повдигаща рампа за инвалиди и аудиовизуална връзка с пациента по време на лъчетерапевтичния сеанс със светлинна и звукова сигнализация.Тишината и спокойствието, оцветените в меки тонове стени създават допълнителен уют, макар че ние имаме предвид колко напрегнати и притеснени са болните и техните близки, предвид естеството на заболяването им, каза професор Янева.

Построяването и оборудването на съвременното отделение са по проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие с основен бенефициент Община – Пловдив. Общата стойност на инвестиционния проект за модернизираната здравна структура е приблизително 10 милиона лева.

 

 

Коментари