Публикация

Психотерапия за деца

Психотерапия за деца


              Индивидулни сесии при проблеми в развитието, проблеми в поведението, при обучителни затруднения, емоционална подкрепа следствие на заболявания, психосоматични реакции, подготовка на детето за приемане на братче или сестриче, при травм, загуби на родител или близки, тикове, и др. 

                          Седмична група за деца за емоционално развитие. Чрез играта и приказките  разпознаваме света на емоциите, чувствата. Научаваме се да споделяме и да покрепяме.

Коментари