Публикация

Регистър „Протоколи“ временно забави своята работа

Регистър „Протоколи“ временно забави своята работа

Поради техническа повреда регистър „Протоколи“ в информационната система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) временно забави своята работа.

В резултат на това

в момента районните здравноосигурителни каси могат да заверяват рецептурни книжки

на хронично болни здравноосигурени, да изписват тест ленти на диабетно болните и да приемат документи за протоколи, които подлежат на разглеждане от комисия.

Работи се по отстраняване на повредата и

в близките часове на деня ще се възстанови действието на регистъра

НЗОК поднася извинения на гражданите за създаденото неудобство.

Коментари